2016 metai


Per 2016 metus LITNET Incidentų valdymo sistemoje buvo užregistruoti 2317 pranešimai. Pranešimų pasiskirstymas pagal kategorijas pateikiamas piešinėlyje. Palyginimui pateikiama ir 2015 metų skaičiai.