Informacijos žymėjimo aprašas


  1. LITNET CERT, būdama akredituota TI (angl. Trusted Introducer) bendruomenės nare, vadovaujasi TI priimta ir patvirtinta ISTLP (angl. Information Sharing Traffic Light Protocol) informacijos žymėjimo schema http://www.trusted-introducer.org/ISTLP.pdf.
  2. Informacijai, priklausomai nuo jos jautrumo, suteikiamos tokios žymės:
    • RAUDONA/RED ­ neatskleidžiama informacija. Informacija skirta tik jos gavėjui. Informacijos gavėjai neturi teisės platinti informacijos kitiems asmenims (pvz., slaptažodžiai);
    • GELTONA/AMBER ­ ribotai atskleidžiama informacija. Informacija gali būti naudojama tik institucijoje ir atskleista tik tiems, kuriems būtina ją žinoti (pvz., su konkrečių sistemų pažeidžiamumais susijusi informacija);
    • ŽALIA/GREEN ­ atskleidžiama informacija. Informacija gali būti perduota kitoms institucijoms ar organizacijoms, tačiau informacija nėra viešai skelbiama internete (pvz., CERT narių asmeninė kontaktinė informacija);
    • BALTA/WHITE ­ informacija platinimui. Tokią informaciją galima platinti ir viešai skelbti laikantis platinimo sąlygų (pvz., straipsniai, saugumo rekomendacijos).