Category : Naujienos


Informavimo apie kompiuterines atakas sistema

Sistema pateikia informaciją apie puolamas IT paslaugas, jų pažeidžiamumus, puolimo įrankius atakoms naudojamus protokolus šalis, iš kurių vyksta atakos atakų intensyvumą: kiek vidutiniškai atakų įvyksta iš vieno užpuoliko, kiek atakų vidutiniškai tenka vienam kompiuteriui […]


LITNET CERT TI akreditacija

CSIRT tarnybų tarpusavio pasitikėjimas yra būtinas sprendžiant kompiuterinius incidentus, kuriuos sprendžiant dažnai tenka imtis veiksmų kelioms incidentų tyrimo tarnyboms. Reagavimas į tokius incidentus yra susijęs su apsikeitimu informacija, neretai konfidencialia. Keistis tokio informacija gali tik organizacijos, tarp kurių užmegzti tam […]


Sans Top 20 Interneto Saugumo Spragų

Šis dokumentas aprašo pavojingiausias interneto paslaugų spragas, taip pat apibendrina būdus, kaip aptikti tokias spragas bei kaip apsaugoti kompiuterines sistemas. Spragas, aprašytas Top 20 sąraše, dažniausiai pasirenka įsilaužėliai bei interneto kirminai, tokie kaip Nimda, CodeRed, Blaster ir kiti. Šis Top […]


Narystė First Organizacijoje

FIRST – tai koalicija, vienijanti kompiuterinių saugumo incidentų reagavimo tarnybas. FIRST nariai yra saugumo komandos iš viso pasaulio, ir kurios atstovauja komercines, valstybines, akademines organizacijas. FIRST skatina tokių komandų bendradarbiavimą sprendžiant incidentus, dalinantis informacija. FIRST organizacija turi daugiau nei 100 […]