2018 metai


Iki 2018 metų gruodžio 31 d. LITNET CERT tarnybos pranešimų registravimo sistemoje RTIR užregistruoti 1772 IT saugumo įvykiai/incidentai.

Incidentų pasiskirstymas pagal kategorijas ir tendencijos lyginant su 2016-2018 metais pateiktos, žemiau:

Užregistruoti IT saugumo incidentų pasiskirstymas pagal kategorijas (2016-2018 metais)