2017 metai


Iki 2017 metų gruodžio 31 d.  LITNET CERT tarnybos pranešimų registravimo sistemoje RTIR užregistruoti 2168 IT saugumo įvykiai/incidentai. Incidentų pasiskirstymas pagal kategorijas ir tendencijos lyginant su 2016 metais pateiktos, žemiau:


Incidentų pasiskirstymas pagal kategorijas 2016-2017 m.

2017 metais užregistruota daugiau įvykių susijusių su įrenginių  saugumo pažeidžiamumais (informacija gaunama iš trečiųjų šalių, atliekant patikrą su saugos atitikimo gerai praktikai bei atitikimo standartams analitiniais įrankiais, stebint tinklo srautus),  žalingo/nepageidaujamų laiškų siuntimu, bandymais įsilaužti į sistemas.