Windows XP užkarda


MS Windows XP užkardos konfiguravimas

Norėdami tinklo vartotojams iš kitų kompiuterių leisti
naudotis savo katalogais ir failais turite nurodyti XP
užkardai leisti tokius prisijungimus. MS Windows tokius
prisijungimus atlieka TCP/139 arba TCP/445 portais. Šiame
pavyzdyje aprašomas leidimas TCP/139 portų sujungimams.

Pastaba: kitoms paslaugoms bei programoms gali
prireikti nurodyti kitokius TCP ar UDP portus. Kokius
portus būtent reikia nurodyti, ieškokite programos
dokumentacijoje arba šiuose tinklapiuose:

 

 1. Pasirinkite Start->Control Panel
 2. Dukart spragtelėkite Network Connections
  Control Panel, Network Connections
 3. Pele pažymėkite „Local Area
  Connection
  „,spragtelėkite dešinį pelės klavišą,
  pasirinkite Properties
  Local Area Conection, Properties
 4. Spragetėkite Advanced (turi būti
  pažymėtas”Protect my computer and network by limiting
  or preventing access to this computer from the
  Internet
  „). Spragtelėkite Settings… ir
  Add…
  Local Area Connection Properties, Advanced       Settings

 5. Service Settings lange leiskite prisijungimus prie
  jūsų kompiuterio TCP/139 porto:

  • Description of service: eilutėje įveskite
   paslaugos pavadinimą, pvz. tcp-139

  • Name or IP address eilutėjeįveskite lokalaus
   kompiuterio adresą 127.0.0.1

  • External Port number ir Internal Port
   number
   įveskite tą patį 139

  • Turi būti pažymėtas TCP
  • Spragtelėkite OK
   Service Settings
 6. Patvirtinkite pasirinkimą – spragtelėkite OK
  languose Advanced Settings (tcp-139 turi būti su
  varnele) bei Connection Properties.
  Advanced settings

Daugiau informacijos ieškokite čia: