Saugumo terminai


Angliškai

 

Lietuviškai

 

(DNS) resolver library išsprendimo biblioteka
Access Control List priėjimo valdymo sąrašas
access point prieigos taškas
account paskyra
advisory rekomendacija
adware reklaminė programa
alternate port papildomas portas, alternatyvus portas
antispyware antišnipinėjimo programa
attacker puolantysis, užpuolėjas
authorized sankcionuotas
backup rezervinė kopija
bot botas
bridge tarptinklinis jungtuvas, tiltas
broadband connection plačiajuostis ryšys
brute-force grubi jėga
bruteforce attack grubaus slaptažodžių laužimo ataka
built-in support vidinis palaikymas
cache poisoning atmintinės užteršimas
chroot environment izoliuota aplinka
clipboard iškarpinė
community string bendrumo eilutė
compiled in yra kode, įterpta į kodą
compromised machine sukompromituotas kompiuteris
control panel valdymo panelė
corporate restrictions organizacijose taikomų apribojimų
crack password įveikti slaptažodį
cracker įsilaužėlis
cracking laužymas
credentials autentifikacijos duomenys
cross site scripting tarptinklapinis skriptingas
cumulative security update sudėtinis saugumo atnaujinimas
default numatytoji, standartinė, bazinė
defense-in-depth apsauga iš pagrindų
denial of service atkirtimas nuo paslaugos, DoS
digest santrauka
directory index katalogo indeksas
directory traversal katalogų peršokimas/apėjimas
double-click du kartus spragtelėti
embedded įmontuotas, vidinis, įterptinis
evasion attack apėjimo ataka
exploit spragos/pažeidžiamumo išnaudojimas
Exploit code spragos išnaudojimo kodas
extension plėtinys, priesaga, galūnė
firewall užkarda
gateway tinklų sietuvas, maršrutizatorius
glue fetching susietų įrašų paėmimas
hash maiša, maišos kodas
host tinklinis kompiuteris
hotfix skubi pataisa
http wrappers http apvalkalas
icon piktograma
implementation realizacija
keylogger klavišų paspaudimus registruojanti priemonė
log rotate sisteminių žurnalų kaita
mapped drive prijungtas tinklinis resursas
media player terpės grotuvas
Multithreaded search daugialypė paieška
native mode gimtasis/savas režimas
native support bazinis palaikymas
network shares bendrieji tinklo resursai
out of the box paruošta naudojimui sistema
padded cell izoliuota aplinka
password cracker slaptažodžių laužymo programa/įrankis
patch pataisa
peer to peer lygiavertis, vienodo lygio
pipe duomenų kanalas
policy taisyklės, politika
preprocessor pirminio apdorojimo procesorius
productivity suite darbinių programų paketas
property savybės
proxy server serveris tarpininkas
resource kit įrankių rinkinys
scripting pusprogramių rašymas, skriptingas
Server Side Includes serverio pusės įterpimai
service pack aptarnavimo paketas
share bendrasis išteklius, bendrasis resursas
shared folders bendrasis katalogas
shell branduolys, apvalkalas
single point of failure vienintelio trikio taško problema
sniff šniukštinėti
source pirminis tekstas
spyware šnipinėjimo programas
spoofed packet suklastotas paketas
spooler service kaupimo paslauga
sub key poraktis, antrinis raktas
tab auselė, kortelė
to log registruoti
to probe zonduoti, bandyti
to share bendrinti, dalintis, bendrai naudotis
trojan horse programs „trojos arklio” programa
Trojans trojos arklys
virus outbreaks virusų proveržiai
vulnerabilities spragos, pažeidžiamumai
web server tinklalapių serveris/žiniatinklio serveris