Netflow panaudojimas


Intro

NetflowCisco
Systems
sukurtas tinklo protokolas, skirtas įrangos su
paleista Cisco operacine sistema IP srautui stebėti.
Tam panaudojama apie srautą sukaupta informacija.
Netflow pritaikomas srauto apskaičiavimui, tinklo
apmokestinimui pagal vartojimą, tinklo planavimui, saugumui,
elektroninių paslaugų trikdymo atakų (angl. Denial of
Service – DoS
) ir tinklo stebėjimui. Netflow
duomenys gali būti eksportuojami į tinklo valdymo
programas, kurios apdoroja gautus duomenis apskaitos, tinklo
planavimo ir kitais tikslais. Netflow yra palaikoma ir
kitų platformų: Juniper, Enterasys,
Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.

Flow galima apibrėžti
skirtingais būdais. Tradicinis Cisco apibrėžimas
– vienos krypties paketų seka, turinti 7-is bendrus
atributus:

 1. Siuntėjo IP adresas.
 2. Gavėjo IP adresas.
 3. Siuntėjo prievadas, skirtas UDP arba TCP protokolui,
  0-inis žymi kitus protokolus.
 4. Gavėjo prievadas, skirtas UDP arba TCP protokolui,
  0-inis žymi kitus protokolus.
 5. IP protokolas.
 6. Įeinantis loginis prievadas (SNMP ifIndex).
 7. IP paslaugos tipas (angl. Type of Service – ToS).

Netflow tikrina paketus
pagal šiuos ir kitus atributus. Taigi flow –
bet koks
paketų,
užfiksuotų
tam
tikrame
laiko
intervale,
skaičius,
turintis
bendrų
savybių,
pav. tas
pats
siuntėjas,
tas pats
gavėjas,
tas pats
protokolas
(angl.
same
source,
same
destination,
same
protocol).
Flow paketai
yra
atrenkami
pagal
pasirenkamas
charakteristikas ir reikiamą laiko
tarpą.

Netflow suskaičiuoja
kiekvieno flow paketus ir baitus. Kiekvienas L3
komutatoriaus arba maršruto parinktuvo perduodamas paketas
yra flow dalis.