Natlogs


Netfilter veikimas

Netfilter sistemą sudaro įvairios paskirties lentelės,
kurias savo ruožtu sudaro įvairios grandys. Susijungimus
galima registruoti dviejose lentelese: „filter” ir „nat”.
„filter” lentelės grandyse tikrinami visi paketai. „nat”
lentelės grandyse paketai tikrinami tik tuomet, kai jie
sukuria naują sesiją. Lentelės grandžių diagrama:

http://cert.litnet.lt/wp-content/uploads/2015/05/netfilter.png

Paketai iš tinklo:

 • Jei iš tinklo patekęs paketas sukuria naują sesija,
  jis pirma patikrinamas „nat” lentelės „PREROUTING”
  grandyje. Čia gali būti pakeistas paskirties adresas
  (DNAT). Nesukuriantys naujos sesijos paketai nėra
  tikrinami.

 • Toliau nustatoma ar gauti paketai yra skirti sistemai, ar
  jie turėtų būti persiunčiami.

 • Jei paketas skirtas sistemai, jis patikrinamas „filter”
  lentelės „INPUT” grandyje.

 • Kitu atveju, jei paketą reikia persiųsti kitai sistemai

  • jis tikrinamas „filter” lentelės „FORWARD” grandyje
  • paketas tikrinamas „nat” lentelės „POSTROUTING”
   grandyje, kur galima pakeisti šaltinio adresą (SNAT)

  • paketas išsiunčiamas į tinklą.

Paketai iš sistemos:

 • Pirmiausia nustatoma kur bus siunčiami paketai.
 • Naujas sesijas sukuriantys paketai patenka į „nat”
  lentelės „OUTPUT” grandį. Čia gali būti pakeisti jų
  paskirties adresai (DNAT).

 • Vėliau paketai patikrinami „filter” lentelės „OUTPUT”
  grandyje.

 • „nat” lentelėje įvykdyti pakeitimai gali turėti
  įtakos paketo maršrutizavimui, todėl vėl nustatoma, kur
  paketas turėtų būti siunčiamas.

 • „Nat” lentelės „POSTROUTING” grandyje galima pakeisti jo
  šaltinio adresą (SNAT).

 • Galiausiai paketai išsiunčiami per tinklo įrenginį.