2012 Metai


LITNET CERT tarnyba per 2012 metus užregistravo 2373 saugumo incidentus, iš kurių išspręsta 2276. Tokios saugumo incidentų tendencijos buvo stebimos 2012 metais:

saugumo incidentai 2012

Lyginant su ankstesniais laikotarpiais, metų bėgyje vykstančių incidentų sudėtis išlieka panaši:

incidentu tipai 2009-2012

Peržiūrint ne masinių saugumo incidentų statistiką (atmetus kompiuterinių virusų, SPAM ir autorių teisių pažeidimus) matyti tam tikrų incidentų kategorijų pagausėjimas 2012 metų pabaigoje:

incidentu tipai-1 2009-2012

Pagausėjimo priežastis galima įvardinti tokias:

  • įsibrovimai į svetaines išnaudojant Joomla pažeidžiamumą,
  • pradėti fiksuoti LITNET tinklo skenavimai panaudojant DANTE paslaugą NSHARP.