2011 Metai


LITNET CERT tarnyba per 2011 metus užregistravo 2396 saugumo incidentus, iš kurių išspręsta buvo 2108. Tokios saugumo incidentų tendencijos buvo stebimos 2011 metais:

Saugumo incidentų tendencijos per 2011 metus

2011 metais didžioji pažeidimų dalis buvo susijusi su kompiuterių užkrėtimais žalingomis programomis (virusais), autorių teisių pažeidimais ir SPAM laiškų platinimu.

Saugumo incidentų sudėties pokyčiai nuo 2008 iki 2011

Matomos žalingo kodo bei SPAM incidentų mažėjimo tendencijos 2011 metais. Kitų saugumo incidentų kiekiai praktiškai nekito ir tendencijos išliko panašios kaip ir ankstesniais metais.

Rečiau užfiksuojami saugumo incidentai (atmetus žalingas programas, SPAM ir autorių teisių pažeidimus)