SANS 20 pavojingiausių interneto saugumo spragų, versija 6.0


Naujoji versija iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų: aprašyti ne tik Windows ir Unix pažeidžiamumai, bet ir įvairiaplatformės (cross-platform) ir tinklo produktų spragos.

Dokumentas „SANS Top20” aprašo pavojingiausias interneto paslaugų spragas, taip pat apibendrina būdus, kaip aptikti tokias spragas ir kaip apsaugoti kompiuterines sistemas. Spragomis, aprašytomis Top 20 sąraše, dažniausiai pasinaudoja įsilaužėliai ir interneto kirminai bei kitos piktybinės prorgamos. Taigi, šis dokumentas gali pasitarnauti formuojant veiklos prioritetus, siekiant apsaugoti įmonės tinklą ir tinklo paslaugas.

Dokumentas buvo sudarytas SANS instituto ir daugelio kitų saugumo srities profesionalų iš viso pasaulio. Jis yra reguliariai atnaujinamas, pridedant naujas pavojingas interneto paslaugų spragas bei naujus būdus, kaip jas užtaisyti. LITNET CERT taip pat toliau bendradarbiaus su SANS institutu, stengiantis atnaujinti lietuvišką šio dokumento versiją.

Lietuvišką SANS Top 20 spragų sąrašą galite atsisiųsti:

http://www.sans.org/top20/2005/top20-v60-lithuanian.pdf

Jei turite pastabų dėl lietuviškos dokumento versijos, prašome siųsti adresu cert-info@litnet.lt