2006 Metai


Per 2006 metus buvo užregistruoti ir nagrinėti 1585 kompiuteriniai saugumo incidentai. Lyginant su 2005 metais, saugumo incidentų sumažėjo 28,3%

2005m.-2210 incidentų; 2006m. - 1585 inidentai

Lyginant su 2005 metais, 2006-aisiais nebuvo itin didelių kompiuterinių incidentų protrūkių (tokių kaip 2005 metų balandį ir rugsėjį).2005 ir 2006m. incidentai

Pagal saugumo incidentų sudėtį, daugiausia incidentų buvo susijusių su interneto kirminais (59,58%), SPAM laiškų platinimu (18,66%), autorių teisių pažeidimu (7,38%), ir įsilaužimais į kopiuterines sistemas (6,43%)

Incidentų tipai