LITNET CERT TI akreditacija


CSIRT tarnybų tarpusavio pasitikėjimas yra būtinas sprendžiant kompiuterinius incidentus, kuriuos sprendžiant dažnai tenka imtis veiksmų kelioms incidentų tyrimo tarnyboms. Reagavimas į tokius incidentus yra susijęs su apsikeitimu informacija, neretai konfidencialia. Keistis tokio informacija gali tik organizacijos, tarp kurių užmegzti tam tikri tarpusavio pasitikėjimo ryšiai.

TI yra Europos CSIRT tarnybų projektas, kurio tikslas surinkti informaciją apie egzistuojančias CSIRT ir užtikrinti pasitikėjimu pagrįstus santykius tarp jų. TI vykdo akreditacijos procesą, kurio tikslas įsitikinti, kiek konkrečios tarnybos vykdomos procedūros ir veikla atitinka priimtą pasaulinę praktiką bei standartus.

LITNET CERT informacija TI duomenų bazėje http://www.trusted-introducer.nl/teams/litnet-cert.html