Narystė First Organizacijoje


FIRST – tai koalicija, vienijanti kompiuterinių saugumo incidentų reagavimo tarnybas. FIRST nariai yra saugumo komandos iš viso pasaulio, ir kurios atstovauja komercines, valstybines, akademines organizacijas. FIRST skatina tokių komandų bendradarbiavimą sprendžiant incidentus, dalinantis informacija. FIRST organizacija turi daugiau nei 100 narių.

Pagrindiniai FIRST organizacijos tikslai yra šie:

  • techninės informacijos, įrankių, metodų kūrimas,
  • kokybiškų saugumo produktų, saugumo politikos bei paslaugų kūrimo skatinimas,
  • kompiuterinio saugumo praktikos vystymas bei skelbimas,
  • reagavimo į incidentus tarnybų kūrimo skatinimas,
  • skatinimas keistis žiniomis, patirtimi tarp FIRST narių